Aktuelno

AE Sigurnost nudi posebne pogodnosti za vlasnike objekata na Vlašiću

A.E. Sigurnost d.o.o. je Agencija za zaštitu imovine i ljudi koja nudi usluge fizičke, tehničke i integralne zaštite. Kako oni navode korisnici njihovih usluga njihova su najveća referenca. Većinu tih klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

Mnogi od klijenata predstavljaju vodeće bosanskohercegovačke kompanije u sopstvenim oblastima poslovanja, a svima njima je zajedničko da su u agenciji „A.E.Sigurnost“ d.o.o. prepoznali pouzdanog poslovnog partnera koji posjeduje znanje i kvalitet potrebno za pružanje usluga tehničke I fizičke zaštite.

Ako je potrebno da osigurate Vaše privatne i poslovne objekte na Vlašiću, Agencija A.E.Sigurnost d.o.o. ovaj mjesec u podružnici u Travniku nudi akcijsku ponudu alarmnih, videonadzornih i vatrodojavnih sistema. Akcijska cijena od 100,00 KM podrazumijeva osiguranje Vaših objekata sa najmodernijim sistemima tehničke zaštite tipa Paradox i AE Tech a to znači cjelodnevnu i cjelovečernju prismotru od strane interventnog tima Agencije A.E. Sigurnost i dojavno operativnog centra koji je smješten upravo na Vlašiću.

Ukoliko niste već klijenti Agencije i ne posjedujete tehničku zaštitu, po cijeni od 60,00 KM mjesečno A.E. Sigurnost nudi ponudu prijave Vašeg objekta na dojavno operativni centar uz obilaske interventnog tima te izlazak intervenog tima po oglašavanju alarmnog sistema na lokaciju objekta. Redovni mjesečni ispis sa svim informacijama o vremenu ulaska iz izlaska iz objekta bit će Vam dostavljen u roku.  

Široka lepeza usluga Agencije podrazumijeva i brigu o osvijetljenju u prostoru koji ima videonadzor. Naime ravnoteža boja u promjeni osvjetljenja, širok dinamički raspon koji izvuče detalje iz sjene, odnosno rješenje potrebno za snimanje detalja u otežanim uslovima zbog slabog osvjetljenja omogućeno je adekvatnim nadzornim alatima. Samsung sigurnosni proizvodi koje koristi Agencija A.E.Sigurnost uveli su korištenje naprednih procesora digitalnog signala (DSP), koji osiguravaju prvi 2D i 3D tehnologiju za smanjenje šuma (učinkovito smanjenje buke znači čišći video).