Aktuelno

Na Vlašiću održana konferencija „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj SBK/KSB”

Završena je peta konferencija u okviru projekta „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH“, u organizaciji udruženja Energis uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Konferencija je okupila preko 20 ključnih aktera kao što su predstavnici vlasti, predstavnici obrazovnih institucija kao i predstavnici nevladinog sektora, a eminenti govornici su kroz interaktivna predavanja govorili o temama pametnih gradova i zajednica, energije, okoliša i upravljanja otpadom u Srednjobosanskom kantonu.

Platformu za nisko – karbonski urbani razvoj Srednjobosanskog kantona, ispred organizatora otvorio je Hamdija Mujezin, direktor udruženja Energis, koji je pozdravio prisutne i istaknuo važnost jučerašnje konferencije za Srednjobosanski kanton.

Svjesni smo da su se gradovi BiH našli se na listi gradova sa najzagđenijim zrakom u Evropi, a upravo ovakvo stanje alarmira stručnjake i tehnologiju da razvojem i primjenom inovativnih rješenja smanje negativne uticaje na okolinu i učine gradove sigurnim i održivijim. Uz zaokružena rješenja GO Platforme, LANACO kompanija stvara brojene mogućnosti, pružajući mnoge benefite za kvalitetniji način življenja unutar BIH”, izjavio je Mirko Gajić, predstavnik kompanije LANACO.

Organizator naglašava da je cilj ovakvog projekta postavljanje osnova za pokretanje nisko – karbonskog urbanog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz promociju, sigurnih, inovativnih, čistih i zdravih tehnološki rjšenja uz smanjenje emisije stakleničkih plinova. Projekat će doprinijeti transformaciji tržišta kroz kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, saobraćajem i energijom da ponude nisko – karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama BiH.

Načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić smatra da je ovakva vrsta projekta vrlo značajna kako za Srednjobosanski kanton tako i za ostale kantone FBiH.

ENERGIS je za sve one koji su fizički bili prisutni u saradnji sa hotelom u kojem se održavala konferencija poduzeli sve mjere zaštite i kontrole učesnika, a potrebne i prilagođene trenutnoj situaciji u borbi protiv širenja COVID – 19.

Sponzori projekta: Westport Consulting, LANACO, Fabrika cementa Lukavac

Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti