Aktuelno

Nove mjere su od danas u primjeni, gdje možete bez maske?

Nove mjere su od danas u primjeni, gdje možete bez maske?
Nove mjere su od danas u primjeni, gdje možete bez maske?

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je niz naredbi i preporuka koje je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje sa početkom primjene 31. maja.  

Tako je od danas dozvoljeno javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima: za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru, za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Dozvoljava se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obaveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva.

Zabranjuje se rad noćnim klubovima i diskotekama.

Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Dozvoljavaju se posjete i izlazak štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim zavodima. Posjete u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, odvijaju se u vanjskom prostoru, maksimalno dvije osobe u posjeti, uz obavezno održavanje fizičke distance i nošenje maski. Dozvoljava  se prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za samoizolaciju.

Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, koji je akreditiran za molekularno-dijagnostička ispitivanja sukladno BAS EN ISO 17025-2006. standardom, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru.

Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje sa visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciju BiH, a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH, kao i stranim državljanima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja sa prisutnom COVID-19 infekcijom, posebno iz zemalja sa visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz prethodnu suglasnost Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Provođenje naredbi kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, kao i ovlašteni inspektori u Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslova, kao i nadležni odnosno ovlašteni općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

Nakon isteka roka iz tačke 19. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

Patria