Aktuelno

Općina Travnik: Obavijest za vlasnike objekata na Vlašiću

Općina Travnik: Obavijest za vlasnike objekata na Vlašiću
Općina Travnik: Obavijest za vlasnike objekata na Vlašiću - photo: Agencija DAN

Općina Travnik uputila je obavijest za vlasnike objekata na Vlašiću koju prenosimo u cjelosti:

OBAVIJEST

Obavještavaju se vlasnici bespravno izgrađenih objekata i vlasnici objekata koji nisu riješili imovinsko pravne odnose, a izgrađeni su zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Travnik, na području Babanovca, a pokrenuli su postupak do 13.08.2021. godine, dužni su nakon dobivanja pravosnažnog rješenja o urbanističkoj saglasnosti, a saglasno odredbama Zakona o stvarnim pravima i članu 61. Zakona o građevinskom zemijištu, podnijeti zahtjev za dodjelu zemijišta, a najkasnije do 01.10.2021.godine, te da u što kraćem roku plate naknadu za dodijeljeno zemljište i ostale naknade zakonom propisane i pribave odobrenje za građenje za gore navedene objekte.

Protiv svih vlasnika bespravno izgrađenih objekata, koji ne podnesu zahtjeve za dodjelu zemljišta u svrhu legalizacije objekata, biće pokrenut zakonom predviđeni postupci kao i postupci uklanjanja takvih objekata.

Istovremeno, obavještavamo sve one koji započinju ili imaju namjeru započeti nelegalnu gradnju na području Vlašića bez potrebnih dozvola da će se pojačanom kontrolom na terenu preduzimati represivne mjere kako od strane nadležnih inspektora tako i podnošenjem krivičnih prijava zbog bespravne gradnje.

Agencija DAN