Aktuelno

Preporuka: A.E. Sigurnost nudi sve vrste tehničke i fizičke zaštite na Vlašiću

Kompanija A.E. SIGURNOST D.O.O. nudi sve vrste tehničke i fizičke zaštite za Vas i Vaše objekte.

Ugrađujemo najmoderniju tehničku opremu:

 • Videonadzorni sistem (sve vrste vanjskih i unutrašnjih kamera visoke rezolucije)
 • Protivprovalnu (alarmne centrale sa vanjskom i unutrašnjom sirenom i detektorima kretanja)
 • Vatrodojavnu zaštitu (termičke i optičke javljače požara)
 • Portuprepadnu zaštitu (panik tipke i panik šipke)
 • Metal-detektor vrata
 • Najmodernije torbe za transport novca i vrijednosnih papira sa maksimalnom zaštitnom opremom
 • Čitače kartica za mala i velika preduzeća
 • Ugrađujemo face-detection ili prepoznavanje lica prilikom ulaska u Vaše objekte
 • Vršimo praćenje Vaših objekata sa dojavno operativnog centra 24/7

Pružamo sve usluge fizičke zaštite za Vas i Vaše objekte

 • Fizička zaštite objekata
 • Praćenje i zaštita lica
 • Transport novca i vrijednosnih papira
 • Fizička zaštita raznih manifestacija

Brigu o sigurnosti Vas i Vaše imovine prepustite nama.

A.E. SIGURNOST Agencija za zaštitu ljudi i imovine.

 Kontakt: Salem Sefer 061/720-245

                 Haris Sefer 062/545-085

Travnicki.INFO