Aktuelno

Treba li Vlašiću minihidrocentrala na rijeci Ugar?

Treba li Vlašiću minihidrocentrala na rijeci Ugar?
Treba li Vlašiću minihidrocentrala na rijeci Ugar?

Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona je 8.6.2020. godine obavijestilo javnost da su podneseni zahtjevi za izdavanje Prethodnih vodnih saglasnosti za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos malih hidroelektrana (MHE): „KRUŠČICA 1“ na rijeci Kruščici, općina Vitez, „ZLOKUĆE“ na Vileškom potoku, „PLANINICA“ i “ZLATAC“na rijeci Bunti, općina Bugojno i „ BABANOVAC“ , na rijeci Ugar na području općine Travnik.

Izgradnja MHE Babanovac planirana je na prelijepom području planine Vlašić, na dijelu vodotoka ispod sela Šišava, na području Mjesnih zajednica Šišava i Sažići.

Izdvajanje dijela vode za vlašićke vodovode, ali i sječa šume značajno su umanjili protok rijeke Ugar, a u sušnim ljetnjim mjesecima Ugar više podsjeća na potok.

Da li planini Vlašić, najviše oslonjenom na dalji razvoj i ljetnjeg i zimskog turizma treba privatna minihidroelektrana na području koje je zasigurno bitna tačka budućih turističkih posjeta – prosudite sami. Kako je ljepota ove planinske rijeke već uništena na području Republike Srpske, upravo izgradnjom minihidroelektrana, svakako da bi trebalo zaštititi barem gornji dio njenoga toka.

Bosna i Hercegovina je tokom 2019. godine proizvela ukupno 16.074 GWh, a potrošila svega 12.033 GWh, pa se nikako ne može reći da naša država nema dovoljno električne energije.

Agencija DAN

Obavještenje_javnosti_MHE