Aktuelno

U hotelu Blanca: Bh. parlamentarke za novi zakon o zaštiti od nasilja

U hotelu Blanca: Bh. parlamentarke za novi zakon o zaštiti od nasilja
U hotelu Blanca: Bh. parlamentarke za novi zakon o zaštiti od nasilja

Uz podršku UN Women i Evropske unije te u organizaciji Sigurne mreže, asocijacije nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, proteklog vikenda je 40 parlamentarki i aktivistkinja za ženska prava razgovaralo o novim zakonskim rješenjima za održivu podršku žrtvama nasilja u porodici u Federaciji BiH, saopćila je Fondacija lokalne demokratije.

Parlamentarke iz različitih političkih stranaka podržale su inicijativu za donošenje novog zakona i naglasile da je neophodno zaštititi svaku ženu žrtvu nasilja, ali i uporedo raditi na prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

U okviru regionalnog programa “Provođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, UN Women u BiH podržava organizacije civilnog društva, između ostalog u zagovaranju za usklađivanje zakonodavnog okvira i politika za zaštitu od nasilja s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.

Budući da su organizacije civilnog društva najčešće one koje pružaju specijaliziranu podršku žrtvama kroz smještaj u sigurne kuće, SOS telefon i besplatnu pravnu pomoć, smatramo da je važno da ta podrška bude sistemska i održiva te da bude jednako dostupna svim žrtvama nasilja bez obzira na to gdje žive. Kvalitetna zakonska rješenja, u skladu s međunarodnim konvencijama, put su ka tome, a politička podrška u dostizanju tih ciljeva je neizostavna za zagovaranje za promjene – kazala je u uvodnom dijelu skupa koordinatorica programa u BiH Erma Mulabdić uime UN Women.

Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije koja koordinira rad Sigurne mreže BiH Jasmina Mujezinović, istaknula je da zakonski okvir koji je na snazi u FBiH ne obezbjeđuje žrtvama nasilja u porodici jedinstven sistem podrške i zaštite.

Ustvrdila je da je BiH 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju, iz čega je proistekla i obaveza usklađivanja relevantnog zakonodavstva u BiH s tom konvencijom.

Država se obavezala da će za sve žrtve nasilja obezbijediti dostupnost specijaliziranih usluga podrške a to su sigurne kuće, psihosocijalna podrška i tretmani, besplatna pravna pomoć i  ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja. Također, Konvencija naglašava ulogu i značaj specijaliziranih nevladinih organizacija koje pružaju usluge podrške. Stoga je Sigurna mreža pokrenula inicijativu da u parlamentarnu proceduru uputi nacrt novog zakona, u čemu očekujemo podršku parlamentarki – kazala je Mujezinović.

Viša stručna saradnica za pravne poslove Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske Natalija Petrić prezentirala je iskustva vezana za pripremu i proces koji je prethodio donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, usvojenog krajem oktobra 2019. godine, koji će stupiti na snagu u maju 2020.

137 žena u svijetu svakog dana su žrtve nasilja sa smrtnim posljedicama, a počinitelji nasilja su njihovi bivši ili sadašnji partneri. Nasilje u porodici nije privatna stvar, ono je društveni problem i zato očekujemo vaš puni angažman, da unutar svojih političkih stranaka zagovarate i pružite podršku ovom zakonskom rješenju u interesu svih članova našeg društva – kazala je jedna od panelistkinja, bivša parlamentarka Ismeta Dervoz.

Zastupnica u Parlamentu FBiH Alma Kratina izjavila je da postoji dobra volja parlamentarki da podrže novi zakon.

Zakon može da predloži pojedinac, grupa, klub parlamentarki ili komisija za ravnopravnost spolova. Pri tome moramo imati na umu našu trenutnu situaciju i nekonstituisanje nove vlasti. Postoje svi uvjeti da se klub parlamentarki uskoro formira i da onda imamo mogućnost da taj klub uputi zakon u proceduru. Do tada ćemo nastaviti raditi u ovom ili nekom proširenom sastavu, sa Sigurnom mrežom, na unapređenju prijedloga zakona – kazala je Kratina.

Na potrebnu sinergiju te istovremeno djelovanje s kolegama u Vladi, s ciljem pokretanja inicijative za usvajanje novog zakona, ukazala je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko.

Izuzetno je značajno da su na ovom skupu učestvovale kantonalne zastupnice jer je neohodno usaglasiti stavove na kantonima kroz klubove, kako se ne bi dogodilo da inicijativa koja bude prošla u Predstavničkom domu, ako nije usaglašena, bude odbijena u Domu naroda – zaključila je ona.

Dogovoreno je da naredna sesija, u istom ili proširenom sastavu, bude održana do kraja 2019. godine radi nastavka zajedničkog djelovanja na unapređenju nacrta novog zakona i dogovora o upućivanju u parlamentarnu proceduru.

FENA