Aktuelno

U Novu godinu uđite sigurno: Agencija AE Sigurnost ima super ponudu za vlasnike objekata

A.E. Sigurnost nudi zaštitu Vas i Vaše imovine sa najmodernijom opremom za tehničku zaštitu. Zaštite Vas i Vašu imovinu sa videonadzornim i alarmnim sistemom sa direktnim praćenjem iz dojavno-operativnog centra 24/7 sa dnevnim i večernjim obilascima interventnog tima.

Uz činjenicu da se na planini Vlašić tokom čitave sezone nalazi interventni tim ove Agencije, akcijska cijena podrazumijeva osiguranje Vaših objekata sa najmodernijim sistemima tehničke zaštite tipa Paradox i AE Tech a to znači cjelodnevnu i cjelovečernju prismotru od strane interventnog tima Agencije A.E. Sigurnost i dojavno operativnog centra u Zenici iz kojeg se prate objekti 24/7.

Ukoliko niste već klijenti Agencije i ne posjedujete tehničku zaštitu, po promotivnoj cijeni A.E. Sigurnost nudi ponudu prijave Vašeg objekta na dojavno operativni centar uz obilaske interventnog tima te izlazak intervenog tima po oglašavanju alarmnog sistema na lokaciju objekta.

Redovni mjesečni ispis sa svim informacijama o vremenu ulaska iz izlaska iz objekta bit će Vam dostavljen u roku. Kontakt: Salem Sefer 061/720-245

                 Haris Sefer 062/545-085