Aktuelno

Usvojene izmjene i dopune regulacionog plana Babanovac Centar i izrada plana Kukotnica

Usvojene izmjene i dopune regulacionih planova Babanovac Centar i Kukotnica
Usvojene izmjene i dopune regulacionih planova Babanovac Centar i Kukotnica

Općinsko vijeće Travnik na današnjoj sjednici je, između ostalog, usvojilo prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana “Kukotnica” Vlašić – Zoina 1 “Dolina panjeva II – Kukotnica”.

Takođe, usvojen je prijedlog Odluke o donošenju izmjene i dopune dijela Regulacionogo plana “Babanovac” Vlašić, lokalitet “CENTAR”, a nakon toga i prijedlog odluke o njenom provođenju

Ovo je nastavak planskih aktivnosti na dovođenju reda na planinu Vlašić, te prilagođavanje regulacionih planova aktuelnom stanju na terenu.

Nadamo se da će se u najskorije vrijeme upravo na terenu moći vidjeti pozitivne promjene proistekle iz ovih odluka, te da će Babanovac početi sijati nekim mnogo ljepšim sjajem, onako kako to odavno i zaslužuje.

VlasicLIVE