Aktuelno

Šume na Vlašiću: Zašto su posebne i koje vrste biljnog života možemo pronaći?

Vlašić je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u srednjoj Bosni. Vlašićka visoravan je poznata po Babanovcu (28 kilometara udaljen od Travnika, na 1260m nadmorske visine), gdje se s vremenom razvio centar zimskog turizma. Za potrebe skijaša krajem 1930-ih godina počela je gradnja velike planinarske kuće u srcu Vlašića, kod vrela Kraljice ispod Crnog vrha (1731m). Druga planinarska kuća je na Devečanima (1768m), do koje vode dobri označeni putevi iz Travnika i iz Turbeta preko Paklareva.

Vlašić je uglavnom građen od vapnenaca i mezozojskih dolomita, naročito iz donje i gornje krede. U južnom podnožju planine nalaze se brojni sipari (točila), goli grebeni, prostrane visoravni i krška vrela. Pod šumom su obično niže padine Vlašića i kanjonske doline, dok na Vlašićkoj visoravni i najvišim dijelovima planine prevladavaju travnjaci (pašnjaci) i livade. Tip šume na Vlašiću je crnogorična šuma.

Umjerene crnogorične šume nalaze se pretežno na područjima s toplim ljetima i hladnim zimama, a razlikuju se u vrsti biljnog života. U nekima dominira iglasto drveće, dok su drugi mjesto za život prvenstveno širokolistnih zimzelenih stablašica ili mješavina oba tipa drveća. Posebna vrsta staništa(tropska crnogorična šuma),  javlja se u područjima sa više tropskim klimama. Umjereno crnogorične šume uobičajene su u obalnim područjima regija s blagim zimama i obilnim kišama, ili u unutrašnjosti sa suhim klimama ili planinskim područjima. Mnoge vrste drveća naseljavaju ove šume, uključujući borove, cedar, jele i crveno drvo. Pri dnu se nalazi i širok izbor zeljastih i grmastih vrsta. Crnogorične šume umjerenih predjela održavaju najviše razine biomase u bilo kojem kopnenom ekosistemu i značajne su po drveću ogromnih razmjera u regijama umjerenih prašuma. Strukturno, te šume su prilično jednostavne i sastoje se općenito od dva sloja: gornji sprat i prostirka.

Međutim, neke šume mogu sadržavati i  sloj grmlja. Borove šume imaju zeljaste prizemne biljke kojima mogu dominirati trave koje se podvrgavaju ekološki važnim divljim požarima. Nasuprot tome, vlažni uslovi koji se nalaze u šumama sa umjerenim kišama preovladavaju paprati i neke prizemne sitne biljke. Šume s umjerenim kišama javljaju se samo u sedam regija širom svijeta.