Aktuelno

Aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja, kanalizacije  i organizovanog odvoza smeća mjesnih zajednica vlašićkog platoa

Aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja, kanalizacije  i organizovanog odvoza smeća mjesnih zajednica vlašićkog platoa
Aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja, kanalizacije  i organizovanog odvoza smeća mjesnih zajednica vlašićkog platoa - photo: Agencija DAN

Imenovanjem Radne grupe za implementaciju Sporazuma  o davanju na upravljanje i održavanje vodovoda „Ugrić“ Javnom komunalnom preduzeću, načelnik Općine Travnik insistirao je na konačnom rješenju vodosnabdijevanja, kanalizacije i organizovanog odvoza smeća na području mjesnih zajednica Šišava, Karaula-područje Gostilja, Mudrika i Vitovlja.

Zadaci ove Radne grupe su :

-analiza postojećeg stanja  vodovoda „Ugrić“

-prijedlog mjera

-prijedlog  načina i dinamike priključenja  na vodovodni sistem  Sporazumom definisanih korisnika

-objedinjavanje postojeće projektne dokumentacije

-prijedlog mjera i aktivnosti iz Sporazuma koje se odnose na organizovani odvoz smeća i kanalizaciju

Rok za okončanje ovih zadataka je 30 dana nakon čega će se pristupiti

Članovi Radne grupe su :

Kemal Latić –Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove – predsjednik

Samir Hrnjić-Služba za zajedničke i komunalne poslove-član

Ammar Topčić- JKP „Bašbunar“-član

Dragana Rac- MZ Šišava-član

Mersudin Mehić-MZ Mudrike-član

Sifet Melić – MZ Vitovlje-član

Anel Jusić – MZ Karaula-član

Općina Travnik