Aktuelno

Motorne sanke vozila na stazama? Kazna 500,00 KM!

Motorne sanke vozila na stazama? Kazna 500,00 KM!
Motorne sanke vozila na stazama? Kazna 500,00 KM!

Svake godine ovdje se vraćaju problemi sa neodgovornim vozačima motornih sanki vozila koje se kreću po skijaškim stazama na Vlašiću.

Član 4a Odluke glasi:
Pod motornim sankama podrazumjeva se vozilo sa dvotaktnim ili četverotaktnim motorom sa pogonom na dizel ili benzin, sa jednim ili više sjedišta i skijama sprijeda za upravljanje, dizajnirana za zimsku vožnju na snijegu ili ledu, koja za kretanje ne zahtjevaju cestu ili posebno uređenu stazu“.

Osim toga, član 91. Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja „Babanovac“ („Službene novine općine Travnik“, broj 10/10), glasi ovako:

U periodu zimske sezone (od 01.12 tekuće godine do 01.03. naredne godine), saobraćajnice i parking prostori koji se u ovom periodu koriste kao staze, odnosno lokacije za zimske sportove, prilazne staze za ski-liftove, ski-staze u cjelini kao i djelovi ski-staza su zabranjeni za saobraćaj motornih vozila, osim vozila koja su namjenjena za održavanje staza i saobraćajnica, te vozila vatrogasne službe tokom obavljanja njihovih dužnosti.

Motorne sanke, osim službenih motornih sanki mogu da koriste samo posebne staze i površine koje su posebno obilježene i pripremljene za korištenje motornih sanki, a koje ne smiju biti djelom ski staze, javne ceste, pješačke staze i drugih površina koje se po ma kom osnovu koriste za javni saobraćaj.

Trasu staza utvrđuje Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa pravnim licem koje upravlja skijalištima.

Na korištenje motornih sanki na skijalištu, obaveze postupanja u slučaju nesreće, mjere sigurnosti u pogledu vozača i druga pitanja koja se tiču korištenja motornih sanki na skijalištu, primjenjuju se propisi koji se odnose na motocikle i sigurnost saobraćaja na putevima.

Motornim sankama ne smije upravljati lice mlađe od 14 (četrnaest) godina i prilikom upravljanja motornim sankama ne smije da se kreće brzinom većom od 40 km/h.

Obilježavanje saobraćajnica iz stava 1.ovog člana na kojima se u periodu od 01.12. do 01.03. ne smije odvijati saobraćaj vrši pravno lice koje upravlja skijalištima, a obilježavanje staza iz stava 3. ovog člana vrši Služba za zajedničke i komunalne poslove“.

Kazna ze nepoštivanje ovih odredbi je 500,00 KM.

Agencija DAN