Aktuelno

72 miliona eura kredita za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić

72 miliona eura kredita za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić
72 miliona eura kredita za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić

Federalna vlada podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke (EIB) i Kreditanstalt for Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) osigura 72 miliona eura za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić.

Prihvaćena je informacija o kreditu EIB-a i KfW-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora, te zaduženo Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije te JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora s kreditorima sa kojima će biti utvrđeni konačni uslovi zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Elektroprivreda BiH.

Federalno ministarstvo finansija dostavit će Vladi FBiH informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a i KfW-a, a današnji zaključak proslijediti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem, saopšteno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

FENA/Agencija DAN